معارفه رییس جدید اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 | 
معارفه‌ی رییس جدید اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر با حضور مدیر کل محترم امور اداری دانشگاه، جناب آقای مهندس صبوحی، جناب آقای مهندس قریشی، کارشناسان و کارکنان اداره رفاه در محل سالن کنفرانس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در ساعت ۷:۳۰ صبح روز ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ برگزار شد.