قالیشویی گلستانی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 
طبق تفاهم نامه؛ امکان استفاده از تخفیف ۱۰ درصدی خدمات قالیشویی گلستانی برای تمامی همکاران دانشگاه میسر شده است.