منسوجات نادر

 | تاریخ ارسال: 1400/12/3 | 
با ارائه بن تخفیف، می‌توانید طبق لیست زیر از فروشگاه منسوجات نادر خرید نمایید. 
  1. کمربند ۱۶۰ هزار تومان
  2. کت تک ۴۰۰ هزار تومان
  3. پیراهن ۲۰۰ هزار تومان
  4. اور ۹۰۰ هزرا تومان
  5. کت و شلوار ۶۰۰ هزار تومان
  6. کت و شلوار و ژیله ۸۵۰ هزار تومان
  7. کراوات ۱۲۰ هزار تومان