اردوهای تابستانی ویژه فرزندان کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1402/4/5 | 
جشن عید  غدیر خم (در محل سالن آمفی تأتر مرکزی)
مخاطب جشن فرزندان کارکنان به همراه یکی از والدین با توجه به پیش ثبت نام
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳ تیرماه   ساعت ۹ تا ۱۲

اردوی بازدید از باغ پرندگان

روز حرکت : روز سه شنبه۲۰ تیرماه
 زمان حرکت ساعت ۸ صبح  از دانشگاه و بازگشت به دانشگاه ساعت ۱۲:۰۰

سرزمین افسانه ها
 روز حرکت : روز سه شنبه۲۷تیرماه
 زمان حرکت ساعت ۸:۰۰ صبح  از دانشگاه و بازگشت به دانشگاه ساعت ۱۲:۰۰

اردوی زیارتی حضرت شاه عبدالعظیم حسنی و امامزادگان
 روز حرکت: روزسه شنبه ۳ مرداد ماه
زمان حرکت ساعت ۸:۰۰ صبح  از دانشگاه و بازگشت به دانشگاه ساعت ۱۲:۰۰


اردوی بازدید از باغ کتاب
روز حرکت: روزسه شنبه ۱۰ مرداد ماه
زمان حرکت ساعت ۸:۰۰ صبح  از دانشگاه و بازگشت به دانشگاه ساعت ۱۲:۰۰   

اردوی بازدید از باغ موزه دفاع مقدس                                                                                                                                       

 روز حرکت : روز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه                               
 زمان حرکت ساعت ۸:۰۰ صبح  از دانشگاه و بازگشت به دانشگاه ساعت ۱۲:۰۰

به همراه برگزاری مسابقات و اهداء جوایز