برگزاری مراسم جشن عید غدیر

 | تاریخ ارسال: 1402/5/2 | 
با همکاری اداره‌ی محترم امور فرهنگی و اداره رفاه کارکنان برگزار شد:
مراسم جشن عید غدیر ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور حدود ۵۰۰ نفر از کارکنان و فرزندان ایشان 
در تاریخ ۱۳ تیرماه.