اردوی یک روزه بازدید از باغ پرندگان

 | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 
با همکاری اداره‌ی محترم امور فرهنگی و اداره رفاه کارکنان برگزار شد:
اردوی یک روزه بازدید از باغ پرندگان ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور حدود ۱۰۰ نفر از  فرزندان کارکنان در تاریخ ۲۰ تیرماه.