اردوی یک روزه بازدید از سرزمین افسانه ها

 | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 
با همکاری اداره‌ی محترم امور فرهنگی و اداره رفاه کارکنان برگزار شد:
اردوی یک روزه بادید از سرزمین افسانه ها ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور حدود ۱۰۰ نفر از فرزندان کارکنان در تاریخ ۲۷ تیرماه.