اردوی زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزاده حمزه و طاهر علیهم السلام

 | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 
با همکاری اداره‌ی محترم امور فرهنگی و اداره رفاه کارکنان برگزار شد:
اردوی زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزاده حمزه و طاهر علیهم السلام ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور حدود ۵۰ نفر از کارکنان و فرزندان ایشان  در تاریخ سوم مرداد ماه.