صدور بیمه نامه آتش سوزی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/25 | 
انجام بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی در ۴ طرح با سرمایه های پیشنهادی و با پوشش‌های آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار، زلزله، سیل، ترکیدگی لوله آب و طوفان و گردباد به شرح مندرج در جدول ذیل. 
نحوه پرداخت حق بیمه به صورت ۳۰ روزه می‌باشد.
پوشش طرح اول (ریال) طرح دوم (ریال)  طرح سوم (ریال) طرح چهارم (ریال)
ارزش اعیان ساختمان  ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ارزش اثاثیه و لوازم ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه پاکسازی ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل سرمایه  ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حق بیمه با احتساب مالیات  ۸۸۰،۲۵۲ ۱،۴۲۳،۶۱۷ ۱،۷۴۹،۶۳۶ ۲،۸۴۷،۲۳۳

پر کردن فرم پیشنهاد (جهت دریافت فرم کلیک نمایید) و ارسال در پیام رسان ایتا، به شماره ۰۹۰۱۵۲۱۶۹۴۹ و واتس آپ به شماره ۸۸۷۰۶۶۴۵
و ایمیل به آدرس : bimeh۲۳۷۰yahoo.com و یا تماس با شماره ۸۸۷۰۶۶۴۴ داخلی ۱۰۷ سرکار خانم شریفی