جلسه کمیسیون رفاهی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/7 | 
جلسه کمیسیون رفاهی، فرهنگی و ورزشی شورای کارکنان دانشگاه با اداره رفاه در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در این جلسه موضوع بیمه تکمیلی، کارگروه های تخصصی و بحث وام و تسهیلات اداره رفاه مورد بررسی قرار گرفت.