تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 


سید مسعود قریشی
رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
تلفن:۶۴۵۴۲۲۴۳
فکس: ۶۴۵۴۳۱۰۴
ایمیل: smghaut.ac.ir

 
 
حسین یوسفی
کارشناس بیمه و رفاهی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۵۶


 
ابولفضل طهماسبی
کارشناس بیمه ثالث، عمر و مالی
۶۴۵۴۵۹۴۳

 
 


داود گفتاری
کارشناس سایت و فوق برنامه و مراکز اقامتی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۰۴
ایمیل: goftarirefahgmail.com
 

  

 

زهرا صفایی
کارشناس مسئول رفاهی
تلفن:۶۴۵۴۵۶۰۲
ایمیل:Zsafaee۲۰۱۰yahoo.com داریوش پاکزاد
کارشناس امور رفاهی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۰۰
ایمیل: pakzadaut.ac.ir

 

 


ایران مرادی
کارشناس مسئول بیمه تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۵۹۴۶

ایمیل:iranaut.ac.ir
 
 مهدی صابر 
کارشناس بیمه تکمیلی
تلفن:  ۶۴۵۴۵۶۰۵

 


محمد فضائلی فر
متصدی زائرسرای مشهد
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۱۷۶۰۰

همراه: ۰۹۱۵۷۷۷۷۲۶۵
ایمیل: refahkaut.ac.ir


 حسین برجی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
تلفن: ۰۹۱۱۱۸۴۷۰۱۸

  

 

علی پورجانی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۲۸۴۱۵۱۱

 روح ا... رضوان دهی
متصدی مجتمع آموزشی پژوهشی دیناچال
همراه: ۰۹۱۱۱۸۳۷۶۰۱

 

   

نمایندگی بیمه ایران اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (خانم بازیار):  ۶۴۵۴۳۱۰۶ 
نمایندگی بیمه ایران بازنشستگان روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰(خانم امتی): ۶۴۵۴۲۲۴۵
نمایندگی بیمه ایران برج فن آوری روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (خانم امتی): ۶۴۵۴۵۷۲۳


 

   
نمایندگی بیمه البرز مستقر در طبقه همکف ساختمان ابوریحان (خانم میر مصطفی): ۶۴۵۴۵۶۰۱