مهمانسرای مشهد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
مراحل رزرواسیون مهمانسرای مشهد
  • تکمیل فرم درخواست
  • دریافت جدول زمانبندی دوره های تابستان و نوروز
  • انتخاب نوع واحد(فقط سوییت معمولی)
  • فیش واریزی از طریق:
  • درگاه اینترنتی پرداخت دانشگاه
  • دسته معاونت ها، گروه معاونت توسعه و مدیریت منابع، بخش مشهد
  • پرینت فرم تأیید شده اداره رفاه
  • لوکیشن زائر سرای مشهد: ۳۶.۲۷۲۴۶۷,۵۹.۶۰۲۸۶۹
  • شماره تماس متصدی زائر سرای مشهد: ۰۵۱۳ ۸۵۹۴۴۸۵