مهمانسرای دیناچال

 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 

مراحل رزرواسیون مهمانسرای دیناچال
تکمیل فرم درخواست
دریافت جدول زمانبندی دوره های تابستان و نوروز
انتخاب نوع واحد
  • دوبلکس
  • تک خواب بزرگ
  • تک خواب کوچک
سوییت معمولی
۴. فیش واریزی از طریق:
  ۵. پرینت فرم تأیید شده اداره رفاه
  • لوکیشن مجتمع دیناچال ۳۷.۶۶۷۱۶۴۰,۴۹.۰۵۴۵۲۰۰