شورای عالی تربیت بدنی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
جلسه شورای عالی تربیت بدنی با حضور دکتر معتمدی، دکتر خرسندی، دکتر رازفر، دکتر صبایی، دکتر حاجی بیگی، مهندس رحمانی، آقای عباس اللهیاری، مهندس قریشی و خانم امینی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ برگزار شد.