توضیحات لازم در خصوص بیمه عمر وحوادث دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 

مطابق آیین نامه استخدامی (کمک‌های رفاهی به اعضای دانشگاه) پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضاء برعهده دانشگاه می‌باشد. (این موضوع شامل عمر و حوادث اختیاری یا مازاد تکمیلی عمر و حوادث نمی باشد.)
کلیه اعضای دانشگاه صنعتی امیر کبیر (اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و بازنشستگان) با سرمایه ده میلیون تومان از تاریخ ۹۹/۰۹/۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

 

ردیف نوع پوشش مبلغ پوشش به ریال
۱ عمر- فوت به هر علت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ عمر- فوت به علت حادثه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ نقض عضو و از کار افتادگی بدلیل حادثه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰


در صورت ارسال مدارک مثبته مبنی بر فوت ناشی از حادثه مبلغ ۲۰ میلیون تومان به ذینفع تعلق خواهد گرفت. 

جهت مشاهده و دریافت مدارک لازم جهت پرداخت غرامت فوت اینجا کلیک نمایید.