خدمات بیمه تأمین اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 
خدمات بیمه تأمین اجتماعی
 
 
 • مدارک لازم جهت تمدید دفترچه:
 • تمدید دفترچه بطور کلی بطورخودکار و الکترونیکی از سوی بیمه تامین اجتماعی صورت می گیرد و هیچ اقدامی از طرف اداره رفاه دانشگاه و بیمه شده اصلی نیاز نمی باشد مگر اینکه :
 1. دارای فرزند دختر بالای ۱۸ سال باشند که:
 • اصل و تصویر صفحات اول و ازدواج شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی.
 • مراجعه حضوری سرپرست به کارگزاری تامین اجتماعی به آدرس( تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت دوست ).
 1. دارای فرزند پسر بالای ۲۲ سال، باشند که:
 • اصل و تصویر صفحات اول و ازدواج شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی
 • گواهی اشتغال به تحصیل
 •  مراجعه حضوری سرپرست به کارگزاری تامین اجتماعی به آدرس( تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت دوست )
 
 • مدارک لازم جهت عضویت بیمه تأمین اجتماعی:
 1. تکمیل فرم پرسشنامه شناسائی و نامنویسی متمرکز مخاطبان توسط سرپرست (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید)
 2. اصل و تصویر صفحات اولو ازدواج شناسنامه کلیه اعضا.
 3. اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضا
 4. یک قطعه عکس ۴*۳ از کلیه اعضا
 5. آخرین حکم سرپرست خانواده (جهت استعلام نوع و تاریخ استخدام)
 6. آخرین فیش حقوقی (جهت استعلام کسر حق بیمه از حقوق سرپرست)
 7. ارائه کلیه مدارک به اداره کارگزینی دانشگاه جهت مهر و امضا ، بارگذاری در سایت تأمین اجتماعی و اخذ تائیدیه از آن