دهمین نشست مجازی مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور

 | تاریخ ارسال: 1399/11/4 | 
دهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست، مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور در مورد خدمات رفاهی ارائه شده در دانشگاه خود توضیحاتی ارائه کردند و درباره چگونگی به اشتراک گذاشتن این خدمات بین دانشگاه‌ها به بحث و گفتگو پرداختند.