تفاهم نامه با انتشارات مدرسان شریف

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
جهت استفاده از تخفیفات ذیل نیاز به ارائه معرفی نامه کتبی از اداره رفاه کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر می‌باشد.
  • تخفیف ۷۰% جهت آزمونهای آزمایشی
  • تخفیف ۵۰% جهت ثبت نام کلاس های حضوری
  • تخفیف ۲۰% جهت پکیج آموزشی