| تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 

وام بانک ملت ویژه اعضای پروژه پاسارگاد۲

مدارک موردنیاز وام گیرنده و ضامن
  1. کپی شناسنامه
  2. کپی کارت ملی پشت و رو
  3. فیش حقوقی
  4. ارائه چک به مبلغ ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل یکصدو چهل میلیون تومان برای هر وام گیرنده
  5. تکمیل فرم درخواست وام (کیلک نمایید)
  6. تکمیل فرم مشخصات وام گیرنده و ضامن(کلیک نماید)
  7. تکمیل فرم تعهد نامه ضامن و وام گیرنده(کلیک نمایید)
  افرادی که شخص دیگری را برای دریافت وام معرفی نموده اند لطفا از خانم رضایی (دفتر تعاونی مسکن شماره ۳۱۱۶) معرفی نامه دریافت نمایند.