تفاهم نامه با بنیاد علمی آموزشی قلم چی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بنیاد علمی آموزشی قلم چی در راستای اهداف فرهنگی و ارئه خدمات آموزشی به اقشار جامعه به ویژه فرزندان و خانواده محترم کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ارائه تسهیلات و با شرایط خاص در جهت ثبت نام این عزیزان طبق شرایط ذیل، برای شرکت در آزمون‌های برنامه ریزی شده از مقاطع سوم ابتدایی تا دوازدهم آماده همکاری می‌باشد.
  1. دریافت معرفی نامه از اداره رفاه کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
  2. افراد معرفی شده می‌بایست حتما جزء خانواده تحت تکفل کارکنان باشند. (همسر یا فرزند)
  3. به معرفی شدگان معادل ۲۰% هزینه ثبت نام آزمون های طول سال تخفیف داده خواهد شد.