نظر سنجی وام


کد رهگیرى این فرم: P25-F27-U0-N75453          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
فرآیند برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی تسهیلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه صدور معرفی نامه توسط اداره رفاه جهت ارائه به بانک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه برخورد کارشناس اداره رفاه در خصوص پاسخگویی و همکگاری با شما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه برخورد و پاسخگویی بخش اعتبارات بانک با شما چگونه بوده؟
خوب
متوسط
ضعیف
CAPTCHA