ثبت نام متقاضیان جدید بیمه عمر و حوادث اختیاری سال 1401-1400


کد رهگیرى این فرم: P47-F52-U0-N46889          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات متقاضی جدید
متقاضیانی که سال گذشته عضو بوده اند نیازی به ثبت نام در این سامانه ندارند.
نام: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
نام خانوادگی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
کد ملی متقاضی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
نوع استخدام:
:: امضا
ابتدا فرم بالا را تکمیل و ثبت اطلاعات نمایید،  سپس فرم قابل مشاهده را پرینت گرفته؛ و پس از امضا و اثر انگشت، تحویل دفتر اداره رفاه نمایید.
امضا و اثر انگشت متقاضی