ثبت نام خرید خودرو از شرکت مدیران خودرو


این فرم فقط مختص اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد.
موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام :
2 نام خانوادگی:
3 کدملّی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
4 نوع عضویت:
عضو رسمی
عضو پیمانی
عضو قراردادی
عضو شرکتی
5 شاغل در:
6 شماره موبایل متقاضی:
7 نام خودروی درخواستی:
8 متقاضی خرید خودرو به صورت ... می‌باشم
نقدی
اقساط
CAPTCHA