نظر سنجی بیمه ایران
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- بیمه ایران
1 به چه میزان از عملکرد شرکت بیمه ایران در طول سال راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 نحوه پرداخت هزینه خسارت توسط شرکت بیمه ایران تا چه حد برای شما رضایت بخش بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 تا چه میزان از خدمات، عملکرد و نحوه برخورد نمایندگی شرکت بیمه ایران 99 رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 اطلاعات، سرعت و دقت نماینده مستقر در دانشگاه تا چه میزان رضایت بخش بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 سرعت رسیدگی به خسارت و روند ارزیابی آن به چه میزان مطلوب بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 اطمینان شما از صحت ارزیابی و محاسبه خسارت توسط شرکت بیمه به په میزان بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 ارائه اطلاعات در مورد تخفیف های بیمه ای و نحوه اعمال آنها به چه میزان راضی کننده بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 سرویس دهی، نحوه برخورد و اطلاعات کارکنان اداره رفاه در قسمت بیمه تکمیلی جهت راهنمایی شما تا چه حد راضی کننده بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 تا چه میزان از متون قرارداد و مبالغ قرارداد بیمه تکمیلی راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 تا چه میزان از بیمه عمر و حادثه جمعی شرکت بیمه ایران راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11 نظر شما جهت تمدید قرارداد با بیمه ایران در دوره بعد چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
12 میزان رضایت شما از تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
13 میزان رضایت شما از آنلاین بودن مراکز طرف قرارداد چه میزان است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف