دهمین نشست مجازی مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور
 | تاریخ ارسال: 1399/11/4 |  دفعات مشاهده: 67 بار
برگزاری کارگاه آموزشی شرایط و ضوابط بیمه تکمیلی درمان
برگزاری اوّلین کارگاه آموزشی شرایط و ضوابط بیمه تکمیلی درمان با حضور جناب آقای دکتر اسدی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/7 |  دفعات مشاهده: 141 بار
مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 156 بار
تقدیر از کارکنان مرکز بهداشت دانشگاه
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 118 بار
برگزاری مراسم تقدیر از زحمات معلولین دانشگاه
 | تاریخ ارسال: 1399/9/23 |  دفعات مشاهده: 147 بار
آیین نکوداشت و تجلیل از بازنشستگان سال ۹۸ دانشگاه
آیین نکوداشت و تجلیل از بازنشستگان سال ۹۸ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 | تاریخ ارسال: 1399/8/27 |  دفعات مشاهده: 196 بار
شورای عالی تربیت بدنی
شورای عالی تربیت بدنی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 |  دفعات مشاهده: 283 بار
نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور
نهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور
 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 |  دفعات مشاهده: 318 بار
جلسه کمیسیون رفاهی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/7 |  دفعات مشاهده: 552 بار
کارگروه‌پایش مستمر سلامت کارکنان
کارگروه های تخصصی  
 | تاریخ ارسال: 1399/4/7 |  دفعات مشاهده: 524 بار