استاد سرای اقدسیه تهران
نشانی: تهران- اقدسیه- خیابان شهید موحد دانش- خیابان شهید فیروز بخش- بعد از کوچه باستان- پلاک ۹ 
متصدی: آقای قنبری تلفن: ۲۶۱۲۰۰۳۶ دورنگار: ۲۶۱۲۰۰۳۷   همراه: ۰۹۱۲۶۲۶۸۲۸۸
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استاد سرای اردبیل
نشانی: اردبیل- میدان بسیج- شهرک آزادی- خیابان آذربایجان- پشت پارک آذربایجان- ساختمان پژوهشی دانشگاه پیام نور 
متصدی: آقای خلفی ۰۹۱۲۶۸۷۴۲۶۴
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استادسرای جلفا
نشانی: جلفا- منطقه آزاد ارس- بلوار رسالت- جنب شهرک مسکونی گمرک 
متصدی آقای خلفی: ۰۹۱۲۶۸۷۴۲۶۴
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استاد سرای تبریز
نشانی: تبریز- اتوبان شهید کسایی- ورودی امامیه- ۲۰۰ متر پایین تر از سرای شهید بهشتی
متصدی: آقای قلب نواز ۰۹۱۴۱۱۹۲۸۲۱
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استاد سرای یاسوج
نشانی: یاسوج- خیابان مصلی- خیابان شهید قندی- پشت ساختمان شهرداری
متصدی: آقای آراد ۰۹۱۷۵۶۹۲۸۶۸
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استادسرای ایلام
نشانی: ایلام- بلوار دانشجو- بلوار تعمیرکاری- روبروی شرکت گاز
متصدی: آقای فرخی ۰۹۱۸۳۴۳۵۲۴۱
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استاد سرای گناوه
نشانی: بلوار امام علی- دانشگاه پیام نور
متصدی: آقای گودرزی ۰۹۱۷۱۷۰۹۲۹۷
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استاد سرای یزد
نشانی: یزد-بلوار ۱۷ شهریور- مرکز رشد دانشگاه پیام نور
متصدی: آقای باغیانی ۰۹۱۳۳۵۹۵۶۷۶
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استادسرای قشم
نشانی: قشم- شهرک سام و زال- ورودی دوم سام و زال- ساختمان هیوا
متصدی: آقای ابوذری ۰۹۱۷۴۶۷۵۴۰۹
 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استادسرای آبادان
نشانی: آبادان- دهکده بریم- بلوار منطقه آزاد (قایقرانی بعد از منازل شهرداری)
متصدی: آقای فرسانی ۰۹۱۶۶۳۳۰۹۲۲
 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استادسرای خرمشهر
نشانی: بلوار بیت المقدس- نرسیده به پل قدیم خرمشهر
متصدی: آقای اسپرغم ۰۹۱۶۶۳۱۹۶۷۹
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
استاد سرای شیراز
نشانی: شیراز- ۲۰متری سینما سعدی- بالاتر از چهار راه هدایت- روبروی کوچه ۶
متصدی: آقای جلیلی ۰۹۱۷۷۰۹۴۰۸۰
 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
مجتمع سرای نور- مشهد مقدس
نشانی: مشهد مقدس- خیابان امام رضا(ع)۳۹- بعد از چهار راه سوم سمت راست- پلاک ۸۵ 
متصدی: خانم مدنی  ۸۵۵۸۷۶۱-۰۵۱۳
 | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 
مشهد مقدس  -پاسداران
نشانی: مشهد مقدس - خیابان امام خمینی(ره) خیابان پاسداران (جم سابق) - پاسداران چهار پلاک ۸ تلفن:  ۸۵۴۴۶۷۲-۰۵۱۳
متصدی: آقای واحدیان: ۰۹۱۵۱۰۴۰۵۱۵
 | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 
چمخاله
نشانی: لنگرود- جاده چمخاله- کوی آب و فاضلاب روستایی- متصدی: آقای پور علی : ۰۹۱۱۳۴۵۴۸۴۱
 | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 
بندر انزلی(دهکده ساحلی)
نشانی: بندر انزلی - دهکده ساحلی- انتهای بلوار کاسپین- کاسپین شرقی- خیابان هشتم- بن بست یکم- پلاک۹۴۳- ساختمانهای دانشگاه پیام نور- تلفن:  ۴۴۲۰۰۳۶-۰۱۳۴
متصدی آقای سیگارودی: ۰۹۳۹۱۱۰۱۷۲۷
 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/30 |