تفاهم نامه با فرش توس مشهد
 | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
تفاهم نامه با شهر فرش
تسهیلات ویژه خرید فرش از شهر فرش برای کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/7/7 | 
فرش شاهکار مشهد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 
بن تخفیف قالیشویی گلستانی
 | تاریخ ارسال: 1399/5/20 |