دو دستگاه سوییت واقع در شفا رود (رضوانشهر گیلان)
نشانی: گیلان-روستای شفارود
 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 | 
ویلا ۱۲۰ تا ۲۰۰متری واقع در شفا رود (رضوانشهر گیلان)
نشانی: گیلان-روستای شفارود
 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 | 
ویلا ۷۵ متری واقع در شفا رود (رضوانشهر گیلان)
نشانی: گیلان-روستای شفارود
 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 |