بایگانی بخش پوشاک

img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ -

فروشگاه پوشاک وزیری

تخفیف ویژه فروشگاه پوشاک وزیری

img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ -

منسوجات نادر

فروشگاه پوشاک و منسوجات نادر 

img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ -

پوشاک مقدم

پوشاک مقدم

img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ -

فروشگاه هخامنش

تخفیف خرید پوشاک تا ۵۰% 

img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ -

فروشگاه عظیمی

تخفیف ۵۰% پوشاک زنانه و مردانه پوشاک عظیمی 

img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ -

پوشاک حاکا

فروشگاه پوشاک حاکا آماده ارائه پوشاک به صورت تخفیف برای تمامی همکاران محترم دانشگاه صنعتی امیر کبیر طبق جدول زیر می‌باشد.