اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی- اطلاعیه
تفاهم نامه با انتشارات مدرسان شریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
جهت استفاده از تخفیفات ذیل نیاز به ارائه معرفی نامه کتبی از اداره رفاه کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر می‌باشد.
  • تخفیف ۷۰% جهت آزمونهای آزمایشی
  • تخفیف ۵۰% جهت ثبت نام کلاس های حضوری
  • تخفیف ۲۰% جهت پکیج آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=29.3298.8985.fa
برگشت به اصل مطلب