اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی- اخبار
برگزاری مراسم تقدیر از زحمات معلولین دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 
برگزاری مراسم تقدیر از زحمات معلولین دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر حاجی بیگی (مدیر کل امور اداری دانشگاه) ، جناب آقای مهندس عبدی (مدیر امور مالی دانشگاه) و جناب آقای مهندس قریشی (رئیس اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه) 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=29.3323.6225.fa
برگشت به اصل مطلب