اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی- اخبار
دهمین نشست مجازی مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/4 | 
دهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست، مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور در مورد خدمات رفاهی ارائه شده در دانشگاه خود توضیحاتی ارائه کردند و درباره چگونگی به اشتراک گذاشتن این خدمات بین دانشگاه‌ها به بحث و گفتگو پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=29.3323.6755.fa
برگشت به اصل مطلب